PressTerra Presstige provides Global Press Services and Online Newspapers and Books Filosofie Onze Filosofie 1) Een makkelijk toegankelijk website 2) Milieubewust 3) Mensen helpen door microfinanciering 1) Een makkelijk toegankelijke website Wij willen dat de website simpel, leesbaar en gebruikersvriendelijk is voor iedereen: oud en jong maar ook voor mensen met een visuele handicap. Dat is waarom de letters groter zijn dan je op andere websites ziet. Ook heeft vrijwel elk woord of foto waarop geklikt kan worden een grote hot- hotspot om klikken gemakkelijker te maken. Uiteraard is de website altijd voor verbetering vatbaar. Laat ons svp weten wanneer er iets veranderd moet worden zodat wij onze website en onze e-editions kunnen verbeteren. 2) Verbeter onze leefomgeving Wij willen bijdragen aan een beter milieu door kranten en boeken online beschikbaar te maken en op die manier bomen te sparen. Door het vermin- deren van de transport van bomen, papier, inkt en uiteindelijk dus ook van kranten en boeken, wordt ook beduidend minder CO2 uitgestoten. 3) Mensen helpen door microfinanciering Mensen helpen door microfinanciering via Kiva. Een deel van onze winst zal worden geinvesteerd om mensen te helpen hun eigen bedrijf te starten of uit te breiden.                                  * * * * *           press|tige is a Business Unit of press|terra